Yılmaz HOCAOĞLU

MÜLTECİ SORUNUMUZ ÜZERİNE

1951 Cenevre konvansiyonuna göre ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan kişilerin sığınmacı olma ve mülteci statüsü alma hakkı vardır. 1967 yılında yapılan düzenleme ile sözleşmenin zaman sınırlaması kaldırılmıştır.

Göçler, isteğe bağlı göç, zoraki göç, geçici göç, kesin göç, mevsimlik göç ve sezonluk göç gibi birçok başlığa ayrılmaktadır. Bu noktada Suriye göçü zorunlu göç bağlamında değerlendirilmektedir. Transit göç, yasal olsun ya da olmasın bir ülkenin göç yolu olarak kullanılmasıdır. Türkiye coğrafi konumu itibariyle hem göç alan hem de transit geçiş olarak kullanılan ülke durumunda olmuştur.

Arap baharı olarak adlandırılan süreçte başlayan Suriye iç savaşı ile ülkemize başlayan mülteci akını, Türkiye'nin coğrafi konumu itibariyle aynı zamanda mülteciler için transit geçiş güzergahına dönüştürmüştür. Yoğun mülteci akını ile karşı karşıya kalan Avrupa ülkeleri bu akını kesip doğması muhtemel daha büyük sorunları engellemek adına Türkiye Cumhuriyeti ile geri kabul anlaşması imzalamak durumunda olmuşlardır.

Bu noktada AB koşulluluk prensibi çerçevesinde geri kabul anlaşması mukabilinde Avrupa Birliği, Türkiye ye vize muafiyeti sağlayacaktı. Türk vatandaşlarının AB üyesi ülkelere vize almadan girebilmeleri Türkiye ile imzalanan Geri Kabul Anlaşmasının yürürlüğe girmesinden en geç 3-3,5 yıl sonra gerçekleşecek idi. Türkiye ve AB yetkilileri arasında gerçekleştirilen görüşmelerde Türkiye nin vize muafiyetinin Ekim 2016 tarihine kadar sağlanabilmesi hedeflenmekte idi.. Bu çerçevede Aralık 2013 yılında imzalanan ve 2014 yılında yürürlüğe giren anlaşmanın 3 yıl sonra uygulanması planmakta iken Avrupa Birliğinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebi ile tek taraflı yükümlülük ve sorumluluk doğuran anlaşma haline gelmiştir.En nihayetinde 34 askerimizin Suriye Rejim Güçleri tarafından şehit edilmesi bardağı taşıran son damla olmuş geri kabul anlaşması Türkiye açısından da fiilen akim kalmıştır.

Bu süreçte sıklıkla karıştırlan bir konuyu da açıklığa kavuşturmakta fayda var. Genel kabulde göçmen ile mülteci kavramları karıştırılabilmekte ve aynı statüde değerlendirilebilmektedir.

Göçmen iş bularak veya başka nedenlerle başka bir ülkeye göç ederek daha iyi bir hayat yaşamak isteyen kişidir. Bir göçmen göç ettiği ülkede istediği yaşam tarzını bulamazsa kendi ülkesine istediği zaman geri dönebilir. Kendi vatanındaki akraba ve dostlarını istediği zaman ziyaret edebilir. Göçmenler başka bir ülkeye göçmeden önce genelde araştırma yaparlar. Seçtikleri ülkenin dilini, kültürünü öğrenir, iş başvurularında bulunur ve göç etmek için gerekli döküman ve belgeleri hazırlar. Bir ülkeden başka bir ülkeye savaş veya zulüm nedenlerinin dışında giden herkes göçmen statüsündedir.

Mülteciler ise Cenevre Mülteci Sözleşmesi’nde şöyle tanımlanmıştır: “Irk, din, milliyet, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi görüş gibi nedenlerle zulme uğramaktan korku nedeniyle vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve söz konusu korku nedeniyle kendisini o ülkenin güvenliğine emanet etmeye isteksiz kişi..“ Ülkelerine dönmek çok tehlikeli olduğundan mülteci statüsü kazanırlar ve başka yerlere sığınma ihtiyacı duyarlar. Bu insanların başka bir ülkeye girişi Cenevre Sözleşmesi gereği geri çevrilemez.

Devletimize sığınan mülteciler ile ilgili olarak hükümete zaman zaman ağır eleştiriler yönelten anamuhalefete hatırlatmak isteriz. Devlet geleneği olan ciddi ülkeler taraf oldukları sözleşmelerin gereğini de ciddiyetle yerine getirirler. Devletimiz de bu anlayışla mültecilere kucak açmış ve gereğini yapmıştır.

Kalın sağlıcakla...

Yazarın Yazıları
BİRAZ ORDAN BİRAZ BURDAN 201 Temmuz 2020 UMUT VERMEYEN SİYASET11 Mayıs 2020 AİLE OLMAK10 Mayıs 2020 YORUMSUZ 124 Nisan 2020 Kehleden gelen saadet11 Mart 2020 MÜLTECİ SORUNUMUZ ÜZERİNE02 Mart 2020 BİRAZ ORDAN BİRAZ BURDAN18 Şubat 2020 DİYET ÖDEMEYE DEVAM 204 Şubat 2020 SEÇİM Mİ?24 Ocak 2020 DİYET ÖDEMEYE DEVAM14 Ocak 2020
ANA SAYFA YAZARLAR GÜNCEL EKONOMİ SİYASET SPOR GALERİ WEB TV İLETİŞİM