Osman KARA

ÜÇ İNSAN VE BİR LİDER

Üç insan, üç asker, üç kahraman, üç vatansever…

 

Hüseyin Rauf(Orbay) Bey; deniz subayı, Hamidiye kahramanı, Osmanlı Bahriye Nazırı(denizcilik bakanı). Milli Mücadele’nin öncülerinden, Amasya Tamiminde imzası, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanının Misak-ı Milli Beyannamesini kabul ve ilanında büyük emeği var. Erzurum ve Sivas kongrelerinde delege, Heyet-i Temsiliye’de ve Birinci Büyük Millet Meclisi’nde üye, başbakan…

 

Kazım (Karabekir) Paşa. Asker, Milli Mücadele’nin üç paşasından ya da bir başka ifadeyle üç direğinden birisi, 15’inci Kolordu kumandanı… Milli Mücadele’nin ilk kongresi O’nun himayesinde Erzurum’da toplandı. Vatanın doğusunu Ermeni ve Gürcülerden O kurtardı ve “Doğunun Fatihi” unvanını hak ederek aldı.

 

Ali Puat(Cebesoy) Paşa. O da asker, hayatı cephelerde geçti, Milli Mücadele başlarken Ankara’daki 20’inci kolordunun kumandanı. Amasya tamimine imza koyan dört askerden biri de O. Milli Mücadele’nin ilk meclisinde milletvekili, Garp Cephesi Komutanı ve Moskova büyükelçisi.

 

Üç büyük insan, üç kahraman, nurlar içinde yatsınlar.

 

Niye mi yazdım tarihle, siyasetle biraz ilgilenen hemen herkesin bildiği bunları, anlatayım, sözü Mustafa Kemal Atatürk’e ve O’nun liderliğine getireceğim de ondan ama kendi ifadelerimle değil bu üç büyük vatanseverin ifadeleriyle.

 

Ali Fuat Cebesoy “Kuva-yı Milliye’nin İçyüzü” adlı kitabının 29’uncu sayfasında aynen şunları yazar:

 

“Mukaddes yurdun her köşesinde kurutuluşu düşünmüş ve hatta b uğurda kendini feda edercesine ortaya atılmış olanlar vardı. Fakat bunlardan hiç biri onun kadar umumi kurtuluş planının esaslarını, o günlerin ahval ve şeraitine uygun olarak düşünememişti. Milli Şef, Amasya içtimasından başlayarak Erzurum, Sivas Kongreleriyle Ankara’da Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurtuluşun siyasi planını ve Milli Misakı tekemmül ettirerek millete kabul ettirmiş ve nihayet millet, bunların etrafında toplanarak sonuna kadar sebat etmiş ve istiklalini kazanmıştır.”

 

Ayrıca bir sonraki sayfada şunu da ekler:

 

“KURTULUŞUN HEYECANLI İLK ZAMANLARINDA KIYMETLİ BAZI KUMANDAN VE MÜTEFEKKİRLERİMİZ KURTULUŞU BAŞKA BAŞKA CEPHE VE ŞEKİLLERDE GÖREBİLMİŞ VE HATTA HAREKETE DE GEÇEBİLMİŞLERSE DE, BUNLARDAN HİÇ BİRİNİN GÖRÜŞ VE TEŞEBBÜSÜ ŞEF’İN GÖRÜŞ VE TEŞEBBÜSLERİ KADAR UMUMİ VE ŞAMİL(kapsayıcı) OLAMAMIŞ VE MİLLİ BİR MİSAK(milli yemin) HALİNİ ALAMAMIŞTIR.”

Kazım Karabekir Paşa ise “İstiklal Harbimiz” adlı iki ciltlik ve dev hacimli kitabında dokunur liderlik konusuna ve “Mustafa kemal Paşa’yı başa geçirmek ve bütün kuvvetimle tutmayı daha İstanbul’da iken düşündüm” diye yazar 69’un sayfada.  O Kazım Karabekir Paşa ki, kendisine Mustafa Kemal Paşa’nın yerine geçmesini teklif eden İstanbul Hükümetine “Mustafa kemal Paşa’nın müfettişlikten alınması tehlikeli olacaktır” diyecektir.

 

Ve Hüseyin Rauf Orbay; Onun görüşlerini de Cemal Kutay’ın “Yakın Tarihimiz” adlı külliyatının 3’üncü cildinden alıntılayalım:

 

“Başından sonuna kadar, mücadelenin içinde bulunmuş bir insan olarak bütün samimiyetimle tarih huzurunda itiraf ederim ki: O OLMASAYDI, BU VATAN VE BU MİLLET, BU KURTULUŞU, BÖYLESİNE TAM VE ŞAN VE ŞEREFLE, KOLAY İDRAK EDEMEZDİ.”

 

Siz, Milli Mücadele’yi ve Mustafa Kemal Atatürk’ün hizmetlerini küçümseyenler ve hatta inkâr edenler, o günleri ve o insanı yani Mustafa Kemal Atatürk’ü, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy ve Hüseyin Rauf Orbay’dan daha mı iyi biliyorsunuz, söyler misiniz?

 

O ve Onun silah ve dava arkadaşları nurlar içinde yatsınlar…     

 

Yazarın Yazıları
OSMAN NEVRES’TEN HASAN TAHSİN’E BİR HAYAT YOLCULUĞU04 Nisan 2020 BİR VATAN FEDAİSİ03 Nisan 2020 BANK-I OSMAN-İ ŞAHANE31 Mart 2020 OSMANLI PAŞASI MUSTAFA KEMAL27 Mart 2020 İKİ DİN ÂLİMİ VE İKİ FETVA26 Mart 2020 ÜÇ İNSAN VE BİR LİDER24 Mart 2020 SÜRÜLMEDİLER KAÇTILAR23 Mart 2020 KURTULUŞ İÇİN GÖNDERDİLERSE BUNLAR NE?(II)20 Mart 2020 KURTULUŞ İÇİN GÖNDERDİLERSE BUNLAR NE? (I)19 Mart 2020 MUSTAFA KEMAL SAMSUN’A NİYE GÖNDERİLDİ?18 Mart 2020
ANA SAYFA YAZARLAR GÜNCEL EKONOMİ SİYASET SPOR GALERİ WEB TV İLETİŞİM